zs-prof-svejcara

Revitalizace objektu ZŠ profesora Švejcara

Klient: Městská část Praha 12
Cena stavebních prací: 25 mil. Kč
Činnosti: Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP