Revitalizace sadu v Kratochvilce

Obsahem projektu byla obnova více jak 70 let starého sadu v obci Kratochvilka. Jedná se o registrovaný významný krajinný prvek. Většina stromů byla přestárlých a bez produkční funkce. Projekt navrhoval pokácení 81 ks stromů, které tvořily nálety (především akáty) a přestárlí jedinci (švestky, třešně). Ponechané stromy (45) byly ošetřeny zdravotním řezem. Následně bylo vysázeno 72 ovocných a 20 neovocných stromů. Sad bude dále využíván k rekreačním účelům.