pozorice-2

Revitalizace zeleně v městysi Pozořice

Žadatel: Městys Pozořice
Náklady (způsobilé výdaje): 1 085 492,58 Kč
Dotace: 40 %
Program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Popis: Cílem projektu je komplexní obnova vybraných ploch zeleně v intravilánu městyse Pozořice s cílem rozšířit počet ploch s posílenou ekostabilizační funkcí a zlepšit kvalitu prostředí v sídle. Z urbanistického hlediska se jedná o významné kostelní plochy sídelní zeleně v zástavbě domů a podél komunikací. Řešené plochy navazují na již funkční plochy zeleně.