Vranov

Splašková kanalizace, včetně ČOV ve Vranově

Vybudování kanalizace a ČOV v obci Vranov (dotace ve výši 74 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí). Vedle žádosti o dotaci jsme zajišťovali komplexní služby spojené s výběrovým řízením (zhotovitel stavby, poskytovatel úvěru) a se zajištěním Technického dozoru investora.