Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi

Projekt řeší svahovou deformaci v lokalitě Na Kopci v Moravské Nové Vsi. Odborné obhlídky dotčeného území prokázaly výrazné zhoršení situace v lokalitě za poslední 3 roky, proto bylo toto území zahrnuto do kategorie „vysoce rizikové". Řešením této situace je zajištění nestabilního svahu v lokalitě Na Kopci v Moravské Nové Vsi, které bude provedeno v rozsahu výstavby 50 m dlouhé opěrné stěny, přeložky vodovodu, který zasahuje do konstrukce opěrné zdi, a vybudování povrchových odvodňovacích prvků, dešťové kanalizace.