TRAM_ČKD_K2_modernized_BRATISLAVA

Koľajová infraštruktúra Bratislavskej integrovanej dopravy – Štúdia realizovateľnosti

Klient: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Popis: Zpracování kompletní studie proveditelnosti modernizace infrastruktury kolejové dopravy (železniční i tramvajové) na území hlavního města SR Bratislavy a okolí s ohledem na vybudování infrastruktury potřebné pro vybudování integrovaného dopravního systému