Revitalizace parku Malinová – Chrpová v MČ Praha 10

Předmětem projektu je vytvoření moderní odpočinkové zóny v městské části Praha 10. Konkrétně se jedná o rekonstrukci komunikací, výstavbu drobné architektury a vodních prvků (Salla Terrena, obří duna písku se skluzavkami, obří síťový program, bludiště, informační tabule, pítka, studna), vybavení mobiliářem (lavičky a odpadkové koše) a sadovnické úpravy (bosket, hájky, terénní vlna).