Střední Pomoraví

Projekt řeší problematiku čištění odpadních vod deseti obcí a měst ležících ve střední části toku řeky Moravy. Realizace těchto projektů předpokládá rekonstrukci 3 stávajících středně velkých ČOV a 2 malých stávajících ČOV. Součástí řešení odkanalizování oblasti je dále kompletace, doplnění, č. rekonstrukce nového kanalizačního systému.