vlasim_skola

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim

Žadatel: Město Vlašim
Náklady (způsobilé výdaje): 40 083 713 Kč
Dotace: 90 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Projekt přispěje ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím vybudování tří odborných jazykových učeben a polyfunkční odborné učebny pro I. stupeň, vybavení nových odborných učeben a modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů (učebna fyzika a chemie a učebna přírodopisu).