Kompletní digitalizace RDG oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o.

Předmětem projektu je kompletní digitalizace přístrojového vybavení RDG oddělení nemocnice Boskovice, tzn. digitalizace přístrojového vybavení a zapojení digitalizovaného přístrojového vybavení do systému PACS, který umožňuje digitální zpracování snímků a jejich následnou archivaci. Předkládaný projekt je zaměřen na dvě oblasti: pořízení přístrojového vybavení v systému přímé a nepřímé digitalizace a související stavební úpravy RDG oddělení.