Bioplynová stanice ve Vyškově

Cílem projektu byla výstavba bioplynové stanice pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu okresu Vyškov. Záměrem projektu bylo řešit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) v regionu okresu Vyškov takovým způsobem, aby byly naplněny legislativní požadavky na nakládání s těmito odpady jako je především povinnost omezovat ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) na skládky. Návrh bioplynové stanice bude reflexovat i připravované legislativní změny a trendy nakládání s tímto odpadem v EU.