smeral

Modernizace odsávání lakovny Šmeral Brno, a.s.

Předmětem projektu je výměna a zvýšení kapacity odsávání prostoru lakovny, kde se nanášejí kapalné nátěrové hmoty. Stávající technologie bude nahrazena novým technologickým zařízením, které bude využívat stávající kanály v podlaze lakovny, které budou zakryty novými ocelovými rošty a vybaveny novým dvoustupňovým filtračním systémem. Odsávací zařízení bude doplněno odsávacími stěnami. Cílem projektu je snížení tuhých a plynných emisí při provozu lakovny. Jde o hlavní zdroje emisí při nanášení kapalných nátěrových hmot, filtrování tuhých znečišťujících látek novým filtračním systémem a zachycení těkavých organických látek pomocí odsávacího systému.