zem muz

Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě

Žadatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Náklady (způsobilé výdaje): 123 249 950,00 Kč
Dotace: 100 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících průmyslových hal v lokalitě Dolní oblast Vítkovice na depozitárně-expoziční objekt NZM. Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea. Výstupy projektu jsou otevřený studijní depozitář, bezbariérová dynamická expozice potravinářství, zázemí pro návštěvníky a zaměstnance a prostor pro příjem nových akvizic a konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.