Dům pro seniory ve Vranovicích

Mezinárodní projekt pro dům pro seniory ve Vranovicích, obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno podlimitní otevřené řízení (stavební práce), s předpokládanou hodnotou 60 100 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 11/2011 do 01/2012.