fn-brno

Energetické úspory v budovách FN Brno

Žadatel: Fakultní nemocnice Brno
Náklady (způsobilé výdaje): 90 509 193,00 Kč
Dotace: 40 %
Program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Popis: Projekt řeší komplexní sanaci obvodového pláště pavilonů A, B, C, D, D1, E a F v areálu Fakultní nemocnice v Brně. Cílem stavebních úprav je snížení energetické náročnosti budov prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budovy.