sumperk-cov

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Projekt řeší odkanalizování ucelených aglomerací, komplexní rekonstrukci ČOV ve Starém Městě, nakládání s kalem na ČOV Šumperk a vybudování nové ČOV Bludov.