tega-1b

Inovace výuky CNC obrábění v SŠ TEGA Blansko

Žadatel: Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Náklady (způsobilé výdaje): 23 384 250,00 Kč
Dotace: 90 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je pořízení vybavení strojního parku a učebny pro výuku programování CNC strojů SŠ TEGA Blansko, které zkvalitní odbornou praktickou výuku v oboru. V rámci projektu bude dovybaven školní strojní park, a to jak zcela novými moderními CNC stroji, tak i novými konvenčními stroji. Dále bude nově vybudována učebna CNC programování včetně softwarového vybavení.