Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried

V rámci tohoto projektu bude zmodernizováno a zrekonstruováno celkem 61 mostů na silnicích I. třídy na území celého Slovenska. Díky tomuto projektu dojde nejenom k odstranění nevyhovujícího technického stavu mostů způsobujících lokální dopravní závady, ale i k řadě pozitivních socioekonomických přínosů – např. snížení hluku, vibrací, snížení jízdních dob a mnoha dalším. Naše společnost se podílela na zpracování žádosti o dotaci i na přípravě vybraných povinných příloh.