Ohrada_zamek

Rekonstrukce zámku Ohrada

Žadatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Náklady (způsobilé výdaje): 110 795 028 Kč
Dotace: 100 %

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Projekt byl zaměřen na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje unikátní barokní památky loveckého zámku Ohrada. Díky rekonstrukci zámku a přilehlého areálu, v rámci které budou prováděny nejen běžné stavební práce, ale také rozsáhlé restaurátorské práce, dojde ke zpřístupnění depozitáře pro veřejnost, ve kterém jsou umístěny sbírkové předměty podsbírek myslivost a lesnictví. Dále bude provedena obnova historického dubového živého plotu podél jižního křídla zámku a zrevitalizována a zpřístupněna veřejnosti bylinková zahrada podél zadního nádvoří