pfann-rekon

Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích – multigenerační komunitní centrum

Žadatel: Město Pohořelice
Náklady (způsobilé výdaje): 45 000 000 Kč
Dotace: 90 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je rekonstrukcí památkově chráněné budovy hotelu Pfann vybudovat multigenerační komunitní centrum, které bude sloužit pro setkávání členů komunity, a které umožní realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.