Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly – Hodonice – Dyjákovice – Hevlín

Předmětem projektu jsou sadové úpravy – výsadby silničního stromořadí. Bude se jednat o odstranění nevhodných a nezdravých dřevin, regeneraci a zmlazení částečně poškozených dřevin a novou výsadbu. V celém řešeném úseku se jedná o původně pravidelná stromořadí ovocných stromů. V jednotlivých úsecích se střídají ovocné stromy s převahou švestky domácí. Většinou byly stromy situovány za příkopovou hranu nebo v pruhu příkopové hrany.