vranovice-odpad

Systém separace odpadu ve Vranovicích

Žadatel: Obec Vranovice
Náklady (způsobilé výdaje): 1 318 143,00 Kč
Dotace: 85 %
Program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Popis: Předmětem projektu je nákup nádob na separovaný odpad v objemech 120 l a 1100 l. Separovat
se budou čtyři druhy odpadu – směsný, biologický, papír a plasty. Postupně bude rozmístěno 1900 popelnic o objemu 120 l do 750 domácností a 20 kontejnerů o objemu 1100 l k bytovým domům.