Úspory elektřiny a tepla využitím zbytkové energie ve spalinách kovářských pecí

Náklady: 18 030 000 Kč
Dotace: 30 %
Popis: Předmětem projektu je pořízení technologického zařízení na využití odpadního tepla, které vzniká při výrobě výkovků a které je vypouštěno bez dalšího užitku do ovzduší. Jedná se o instalaci zařízení pro výrobu elektřiny pomocí tzv. ORC jednotky (organický Rankinův cyklus). Dále je v rámci zvolených opatření pro využití sekundárního tepla pořizován spalinový výměník.